Gražina Noreikienė

Yra Soroptimisčių klubo narė, dalyvauja įvairiose pilietinėse akcijose, skirtose moterų ir mergaičių gyvenimo kokybės gerinimui, savanoriauja priimant Ukrainos karo pabėgėlius, padeda jiems integruotis į šalies kultūrą. Alytaus soroptimisčių klubas bendradarbiauja su Vokietijos Lippstadt miesto klubu.

She is a member of the Soroptimist Club, participates in various civic actions aimed at improving the quality of life of women and girls, volunteers at the reception of Ukrainian war refugees, helps them integrate into the country’s culture. The Soroptimist Club of Alytus cooperates with the club of the city of Lippstadt in Germany.

Grazina.Noreikiene@alytausmuzika.lt

 

Layer 1
Login Categories