Tereza Hornova

Tereza Hornova

Vyprávění příběhů mě baví od chvíle, kdy jsem začal mluvit. Jakmile jsem se naučila psát, chtěla jsem přepsat své oblíbené pohádky. Mnohem později jsem objevil fotoaparát a otevřel se mi nový svět vizuálního vyprávění. Nyní chci vyprávět příběhy lidí, kteří se cítí zapomenutí. Chci jim dát hlas. Proto pracuji jako content manažerka pro českou nevládní organizaci Člověk v tísni, proto jezdím po světě a vytvářím reportáže pro Českou televizi, dokumenty pro Český rozhlas nebo třeba fotky pro svůj Instagram.

I’ve had a passion for telling stories since I started to speak. As soon as I learned to write, I wanted to re-write my favorite fairytales. Much later, I discovered a camera and a new world of visual storytelling opened up to me. Now, I want to tell stories of people who feel forgotten. I want to give them a voice. That is why I work as a content manager for the Czech NGO People in Need, and why I travel around the world to create reports for Czech TV, documentaries for Czech Radio or even photos for my Instagram.

tereza.hronova@clovekvtisni.cz

Layer 1
Login Categories